Týranie detí: Skrytý zabijak

Autor: Nika Poláková | 4.6.2016 o 23:46 | Karma článku: 4,13 | Prečítané:  1197x

Problematika týrania, zanedbávania a zneužívania detí je veľmi citlivá. Čo možno považovať za týranie? Aké sú znaky zanedbávania detí? Nezatvárajme oči pred touto témou. Nech je prípad malej Lucky akýmsi vztýčeným prstom.

Často krát sa v dnešnej dobe stretávame s prípadmi týraných, zneužívaných či zanedbávaných detí. Mnoho krát je to zavinené či už znevýhodneným sociálnym prostredím, nezrelými rodičmi alebo ťažkou životnou situáciou. Rodičia by sa v niektorých prípadoch o svoje deti radi postarali no nemajú na to podmienky. Avšak na druhej strane sú rodiny kde matka, otec alebo obaja svoje deti týrajú z toho dôvodu, že si tým riešia vlastné problémy. Sú nervózni, veľa krát prepadnú alkoholu a deti niekedy aj úplne bez dôvodu napríklad zbijú. Nikto si rodičov nevyberá no svoje deti by mali nadovšetko milovať a snažiť sa im dať všetku svoju lásku pretože dieťa je požehnanie a skutočnosť, že v mnohých rodinách sa vyskytujú prvky či už psychického, fyzického týrania alebo zneužívania je veľmi smutná. 

Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa je označovaný v anglosaskej literatúre ako CAN Child Abuse and Neglect syndrom. Schavel (2008) ho definuje ako „súbor nepriaznivých príznakov v najrôznejších oblastiach stavu a vývoja dieťaťa i jeho postavenia v spoločnosti, v rodine predovšetkým." Za týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa  považuje: akékoľvek nenáhodné, preventabilné, vedomé prípadne i nevedomé konanie rodičov, vychovávateľov alebo inej osoby voči dieťaťu, ktoré je v danej spoločnosti neprijateľné alebo odmietané a ktoré poškodzuje telesný, duševný i spoločenský stav a vývoj dieťaťa, prípadne spôsobuje jeho smrť.  Vo svojej publikácii Ondrejkovič (1999) uvádza podobnú definíciu. Tvrdí, že „týranie dieťaťa v rodine predstavuje mimoriadne zložitý, multifaktoriálny problém, čo do svojho vzniku, prejavov i dôsledkov. V jeho podstate je surový, krutý, odmietavý a dieťa ponižujúci prístup, ktorým sa dieťaťu v závažnom rozsahu telesne alebo duševne ubližuje. Nejde o jednorazový trest, ale o opakujúce sa násilie, pre ktoré je charakteristický vysoký stupeň hrubosti, surovosti a bezohľadnosti. Preto je možné povedať, že týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa je akékoľvek nenáhodné, preventabilné, vedomé (prip. aj nevedomé) konanie rodiča, vychovávateľa alebo inej osoby voči dieťaťu, ktoré je v danej spoločnosti neprijateľné a odmietavé, a ktoré poškodzuje fyzicky, duševný a spoločenský stav dieťaťa a jeho vývin, prip. spôsobuje jeho smrť".

Formy týrania:

  • Telesné týranie je zámerné použitie sily, dôsledkom ktorého je telesné ublíženie, poškodenie, poranenie alebo aj smrť dieťaťa.
  • Psychické týranie, táto forma týrania predstavuje nadávky, verbálne útoky, ponižovanie, zosmiešňovanie, ale aj ignorovanie.
  • Zanedbanosť a zanedbávanie. Ide o formu akejkoľvek nedostatočnej starostlivosti, ktoré vedú k vážnemu poškodeniu vývoja dieťaťa.
  • Sexuálne zneužívanie dieťaťa je chápané ako nepatričné vystavenie dieťaťa pohlavnému kontaktu, činnosti alebo správaniu. Zahrňuje akékoľvek pohlavné dotyky, styk, sexuálne vzrušovanie, či vykorisťovanie kýmkoľvek, komu bolo dieťa zverené do starostlivosti, alebo kýmkoľvek kto dieťa zneužíva.

Znaky týrania a zanedbávania detí

Úrad verejného zdravotníctva uvádza nasledovné znaky:

Znaky, podľa ktorých spoznáme zanedbávané deti:
-     podvýživa, podváha, hlad, hltavé a rýchle jedenie
-     pomalý rast, neprospievanie
-     slabá telesná hygiena - zápach, špinavé telo, oblečenie, ekzémy
-     zanedbané zdravotné potreby - okuliare, zuby...
-     neošetrené poranenia
-     stále sťažnosti na bolesti
-     letargia, apatia, vysoká unaviteľnosť, nedostatok záujmu, vyčerpanosť
-     nechápavosť, pasivita, ťažkopádnosť, slabá slovná zásoba
-     kradnutie, žobranie
-     nechodí do školy, alebo veľmi skoro prichádza a neskoro odchádza, túla sa
-     dlho je samé vonku - nedostatok dohľadu
-     rôzne neurotické prejavy - enuréza, rytmické kývanie hlavou alebo celým telom
-     obhrýzanie nechtov, cmúľanie predmetov, prstov, vytrhávanie vlasov
-     nesústredené, nevie sa učiť, nemá potrebné návyky
-     nezvládnuteľné prejavy v správaní, delikvencia, alkohol, drogy
-     malá sebaúcta
 
Znaky, podľa ktorých spoznáme psychicky týrané deti:
-     známky fyzického, mentálneho alebo emocionálneho oneskorenia vo vývoji
-     neúmerné reakcie na svoje chyby, neustále podceňovanie sa
-     obavy z nových situácií
-     sebaubližovanie až suicidálne pokusy
-     neurotické prejavy
-     neprimeraná reakcia na bolesť - v oboch smeroch, teda akoby ju vôbec necítili alebo hystéria kvôli nepatrnému podnetu
-     drogy
-     prejavy neistoty vo vzťahoch s väčšinou ostatných ľudí, neschopnosť nadviazať priateľstvo a udržať si ho
-     správanie nadmerne pasívne alebo naopak extrémne agresívne
-     obavy a vyjadrenia, že dieťa nemá nikto rád, že nemá cenu, že si nič nezaslúži a pod.
-     obavy a vyjadrenia z možného potrestania
-     nedôvera k dospelým ľuďom, ktorí sa deťom snažia pomôcť alebo naopak až prílišná závislosť na nich a prejavovanie nadmernej vďačnosti za prejavenú pozornosť
-     nachádzanie si opakovaných dôvodov, prečo zotrvávať inde ako vo vlastnej rodine, i keď je to nanajvýš nevhodné
-     obviňovanie sa za  všetko možné
-     presvedčenie, že ho nikto nemá rád
 
Znaky, podľa ktorých spoznáme fyzicky týrané deti:
-     poranenia alebo popáleniny nevysvetliteľného pôvodu, ich opakovaný výskyt
-     nepravdepodobné zdôvodnenia týchto poranení dieťaťom alebo rodičom, prápadne inou osobou
-     nechuť hovoriť o poraneniach
-     modriny po celom tele, najmä na mäkkých častiach môžu byť následkom štípania, bitia alebo hryzenia. Pozor - nezveličovať modriny na lakťoch a kolenách - deti sú väčšinou bité práve po iných častiach tela
-     plešiny, vytrhané vlasy
-     neochota dieťaťa prezliekať sa na telocvik, prípadne chodiť v krátkych nohaviciach a tričku i v horúcich dňoch
-     opakovaný strach ísť domov a strach zo stretnutia s rodičmi
-     sklony k sebatrýzneniu a sebapoškodzovaniu
-     chronické úteky od rodičov
-     uhýbajú pri pohladení (čakajú facku), k dospelým pristupujú zboku

 

Štatistika
       Asi tretinu zo šiestich miliárd ľudí na svete tvoria deti. Podľa zistení UNICEF udáva asi 56 miliónov detí, že sú v rodine vystavené násilníckemu alebo agresívnemu správaniu. S bitkou v rodine sa stretáva 16 percent detí. Fyzické násilie v rodine je podľa štatistík najvyššie v strednej Európe, stretáva sa s ním až 21 percent detí. V západnej Európe je to 16 percent. Jedenásť percent detí hovorí, že s násilím v rodine a agresívnym správaním sa stretávajú často. Koľko presne je týraných a zanedbávaných detí na Slovensku, nevedno. Odhady hovoria o jednom až dvoch percentách, ale tieto odhady sú neoficiálne. Európska únia Slovensko kritizuje, že o týraní detí nerobí prieskumy. Prieskum, ktorý na Slovensku v roku 1999 na vzorke 5 230 detí od 15 do 16 rokov robilo združenie Slonad ukázal, že až štvrtina detí zažila od rodičov telesné týranie  - ako bitie, kopanie či rezanie. Viac ako 12 percent detí hovorilo, že boli obeťami pohlavného zneužívania, a agresorom bola osoba blízka či známa.
Tretina týraných povedala, že zážitok ju stále traumatizuje, tretina, že sa ešte nikomu nezdôverila.  
Medzi najčastejšie formy páchania domáceho násilia na deťoch patrí opakované fyzické a psychické týranie, verbálne útoky, najmä vyhrážanie. Odhaduje sa, že dve tretiny postihnutých tvoria deti mladšie ako tri roky (zdroj:Úrad verejného zdravotníctva).

Prípad z praxe

      Predstavte si, že Vám niekto vezme deti, neviete kam. Neviete či sú v poriadku. Rodič (v tomto prípade matka) ich vytrhne z ich prirodzeného prostredia, od rodiny, priateľov. Sťahuje sa s nimi každé 2 mesiace inde aby otcovi zabránila v stretávaní sa, podáva nezmyselné obvinenia z týrania a horibilné sumy na výživné. Nepredstaviteľné? Bohužiaľ aj také prípady sa reálne stávajú. Položme si otázku. Prečo to matka robí? Prečo takto ubližuje deťom? Možností je niekoľko. Hnev na bývalého partnera, psychické problémy a pod. Dieťa potrebuje oboch rodičov a podľa zákona o rodine majú obaja rodičia rovnaké práva aj povinnosti. Ako tento prípad súvisí s týraním? Matka otca detí obvinila z týrania. Bez dôkazov, bez svedkov a všetko nasvedčuje tomu, že otec je nevinný v plnom rozsahu. Nie je to ojedinelý prípad. Podľa slov sociálnej pracovníčky je to u dnešných žien doslova šport a denne sa stretávajú s podobnými prípadmi no našťastie u drvivej väčšiny z nich sa nepotvrdí ani týranie ani zanedbávanie. V našom prípade sa však potvrdilo zanedbávanie detí a objavili sa znaky týrania detí. Viete si predstaviť situáciu kedy sa po niekoľkých mesiacoch dostanete ku svojmu dieťaťu a prvé čo Vám povie triedna učiteľka dieťaťa je, že prišlo do škôlky celé modré? Aký šok to musí byť pre otca, pocit zúfalstva a bezmocnosti. Viete si predstaviť keď Vaše dieťa vie o mileneckom vzťahu Vašej partnerky no pod hrozbou umiestnenia do polepšovne to musí tajiť takmer trištvrte roka? Áno aj toto je reálny prípad. Pýtam sa teda ... PREČO? Prečo deti musia trpieť ješitnosť a nevyrovnanosť rodiča? Prečo sú deti používané ako zbraň v dysfunkčnom partnerskom vzťahu alebo po rozchode partnerov? Prečo sú v prípade sociálne slabšej rodiny práve deti ukracované o stravu, ošatenie a predovšetkým lásku ako v tomto prípade? Tiež som matka a práve toto je pre mňa nepochopiteľné. Pretože v každom prípade na všetko doplatia deti.

     Rodičovstvo je predsa o nezištnej láske k deťom a o veľkej zodpovednosti. Niektorí mladí ľudia však nie sú pripravení stať sa rodičmi a následne si nevedia vytvoriť vzťah k vlastným deťom. Základným východiskom riešenia problému týrania detí je predovšetkým primárna prevencia. Predstavuje ju informovanosť o problematike, osveta, veľmi dôležitá výchova mladých ľudí k uvedomelému manželstvu a zodpovednému rodičovstvu a iné. Sekundárna prevencia prichádza do úvahy v situácii, keď k násiliu už prišlo. Jej hlavnou úlohou je zabrániť aby sa týranie či zneužívanie viac neopakovalo.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa pre Danka veriť nedá

Žiaľ, nie sme v armáde, ale v Smer-SNS-Híd. Kde, všakáno, je kapitán veľkým pánom.

EKONOMIKA

Zákon na ochranu médií sa dá ľahko obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

DOMOV

Oligarchovia majú novú príležitosť, Markíza má byť na predaj

Hovorí sa aj o predaji denníka Nový čas.


Už ste čítali?